برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن وارد کنندگان محصولات آرایشی ، بهداشتی و عطریات ایران

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن وارد کنندگان محصولات آرایشی ، بهداشتی و عطریات ایران روز 14 بهمن برگزار شد.

در این جلسه انتخابات هیأت مدیره و بازرس برگزار شد و بر اساس آرای به دست آمده ، «گشایشی » ، «احمد زاده » ، « مقیمی» ، «بحیرایی » ،«پورخسروانی » به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و «مهین فلاح» و « ابن نصیر » به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره انتخاب شدند.

همچنین « کمالی اصل » به عنوان بازرس اصلی و « منصوری » به عنوان بازرس علی البدل برگزیده شدند.