ریمل

 

انواع ریمل

ریمل پودری ( که باید به آن آب اضافه شود) – ریمل کرمی – ریمل مایع ( پلاستیکی ، که برای مژه های فر مناسب است ) که به دو دسته ی ضد آب و معمولی تقسیم می شود. ریمل جدا کننده ی موژه – ریمل های اکلیلی

در زمان خرید ریمل به نکته های زیر توجه کنید:

1. نوع یک ریمل از نوشته ی روی آن مشخص است به طور مثال :

در نوشته VOLUM  منظور حجیم کردن مژه است.

LENGHT بلند کردن مژه مد  نظر است.

WATER PROF ضد آب است.

2. بانوان باید بر اساس نوع مژه خود یک ریمل را انتخاب کنند.

به طور مثال مژه کوتاه باید از ریمل بلند کننده استفاده کند.

مژه ضعیف باید از ریمل حجیم استفاده کنند.و....

3. ریمل ضد آب برای مژه بهتر است کمتر استفاده شود به علت اینکه به مژه آسیب می رساند.