گردهمایی اعضا انجمن وارد کنندگان محصولات آرایشی - بهداشتی و عطریات ایران

گردهمایی مدیران عامل عضو انجمن وارد کنندگان فراورده های بهداشتی و آرایشی و عطریات ایران در تاریخ 18 خرداد ساعت 17 در اتاق بازرگانی ایران تشکیل گردید و در ابتدا هیئت مدیره انجمن گزارش کارکرد 3 ماه را به اطلاع اعضای انجمن رسانده و پس از آن که حدود 35 تن از مدیران ارشد شرکت های واردکننده در جلسه حضور داشتند توانستند حدود 3 دقیقه بصورت پرسش و پاسخ مشکلات خود را به گوش اعضای هیئت مدیره انجمن وارد کنندگان آرایشی و بهداشتی و عطر و ادکلن برساند و هیئت مدیره محترم متعهد گردید مشکلات اعضا را در سازمانهای مختلف بررسی و پیگیری نماید.