رایحه ی عطرها و نکته هایی برای انتخاب بهتر عطرها

 

 

1. نت اولیه : (رایحه اولیه ) Top Note  رایحه ای که چند دقیقه پس از استفاده (اسپری ) عطر احساس می شود. به این رایحه ، رایحه اولیه گفته می شود.

2. نت میانی : ( رایحه میانی ) Middle Note این رایحه بعد از از بین رفتن رایحه اولیه ، احساس می شود. این رایحه پایه اصلی یا عطر را تشکیل می دهد. معمولاً بعد از 10 قیقه این نت احساس می شود.

3. نت پایه : ( رایحه پایه ) Base Note  نتی که بعد از این دو رایحه قبلی احساس می شود و معمولاً حداقل 30 دقیقه احساس آن طول می شود.

نکاتی که باید رعایت کنید :

1. هیچوقت بلافاصله بعد از اسپری عطر آن را استشمام نکنید. به علت اینکه فقط بوی الکل آنرا متوجه می شوید.

2. بهتر است عطر را روی پوست خود تست کنید. بوی عطری که روی پوست شما احساس می شود، می تواند با پوست دیگران و بلاتر متفاوت باشد.

3. معمولاً بعد از استشمام رایحه اولیه افراد عطر خود را انتخاب می کنند. و بعد از گذشت زمان احساس متفاوتی از عطر دارند پس بهتر است بعد از گذشت 5 الی 10 دقیقه آن را انتخاب کنید.